Informacje montażowe i eksploatacyjne dla zaworów przeciwzalaniowych

Informacje montażowe i eksploatacyjne dla zaworów przeciwzalaniowych.


Miejsce montażu zaworów:

Elektrozawory należy montować zawsze za głównym zaworem odcinającym, doprowadzającym wodę do budynku lub lokalu.

W zależności od rozmieszczenia pomieszczeń, które chcemy zabezpieczyć, możemy na wiele różnych sposobów rozlokować  zawory i czujniki.

Dobrą praktyką jest stosowanie 1 zaworu do pomieszczenia lub dla kondygnacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy prowadzenia długich wiązek przewodów po całym budynku.  W zależności od rozmieszczenia lokali, zastosowanie kilku zaworów może mieć również uzasadnienie ekonomiczne (licząc kosz rozległego okablowania, koryt kablowych oraz robocizny).

Częstym rozwiązaniem w przypadku domów jednorodzinnych jest montaż 1 zaworu w piwnicy (na pionie z wodą), a następnie prowadzenie przewodów z czujnikami do kilu pomieszczeń (kuchni, łazienek, pralni itp.) W tym wypadku wygodnym miejscem na prowadzenie okablowania czujników są kominy wentylacyjne, należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu przewodów przed zerwaniem lub przetarciem poprzez umieszczenie ich w korytach kablowym, rurkach lub w elastycznym peszlu.

Elektrozawory mające funkcje przeciwzalaniowe  nie powinny być traktowane jako zawory główne.

Zabezpieczenie przed zalaniem bez systemu sterowania i czujników jest również możliwe.  Jest to rozwiązanie uzupełniające dla pełnych systemów z uwagi na niewykrywanie wycieków wody, jednak w określonych warunkach może być to najlepszy wybór . Wystarczy zastosować zawór elektromagnetyczny PZEL i odpowiednio go podłączyć (np. pod oświetlenie, wentylator).

Jest to rozwiązanie szczególnie często używane w lokalach

  •   już wyremontowanych
  • biurowcach i zakładach pracy
  • pubach i lokalach gastronomicznych
  • budynkach użyteczności publicznej

Wskazania do zastosowania zaworów elektromagnetycznych PZEL:

  • utrudnione prowadzenie przewodów oraz rozmieszczenie czujników (np. po remoncie, gdy nie ma możliwości estetycznego ukrycia przewodów)
  • gdy istnieje ryzyko uszkodzenia czujników (np. gdy do toalety ma dostęp wiele osób i istnieje ryzyko dewastacji)
  • gdy nie ma możliwości zabezpieczenia czujników przed zwierzętami (zwierzęta nie mogą mieć dostępu do czujników z uwagi na możliwość ich uszkodzenia oraz ryzyka związane z połknięciem czujników lub zaplątaniem w przewody).

W przeciwnych wypadkach należy stosować przeciwzalaniowe zawory kulowe.

Zawór elektromagnetyczny należy podłączyć do włącznika światła (230V). W przypadku gdy światło zostanie zaświecone, zostanie otwarty zawór i woda będzie mogła płynąć. Po zgaszeniu światła, zawór natychmiast odetnie dopływ wody.

Zalecane jest wykonanie obejścia (bajpasa) przy zaworze, który umożliwi ręczne odkręcenie wody w przypadku unieruchomienia zaworu

Aby dowiedzieć się więcej o zaworach kliknij

 

komentuj, wypowiedz się!

komentarzy